Klimaatklachten

Het binnenklimaat van een gebouw kan onderwerp van discussie zijn. Vaak wordt één ruimte gedeeld met meerdere mensen die allemaal specifieke eisen en wensen hebben. Door slim om te gaan met alle factoren die het binnenklimaat beïnvloeden is het mogelijk met minimale investering het binnenklimaat enorm te verbeteren!

Methode
Reeskamp Klimaatbeheersing werkt volgens een inzichtelijke en schaalbare methode:

  • Inventarisatie van de klachten / problemen;
  • Onderzoek naar mogelijke oorzaken (waar mogelijk direct opgelost);
  • Rapportage met plan van aanpak om oorzaken weg te nemen;
  • Voorstel voor uitvoering en kostenraming;
  • Desgewenst uitvoering van aanpassingen of begeleiding van derden.

Energiegebruik

Door steeds meer geavanceerde technieken toe te passen in gebouwinstallaties wordt een laag energiegebruik mogelijk gemaakt. Vaak ontstaan problemen doordat leveranciers trachten de verschillende onderdelen te optimaliseren zonder de samenhang van de totale installatie te overzien. Storingen worden wel verholpen, maar de eigenlijke oorzaak niet. Door goed te kijken naar de combinatie van gebouw, installatie en besturing kan met kleine aanpassingen wel het gewenste resultaat worden gehaald.